Kruimelpad

Zeer opmerkelijk is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek naar de prestatie en relatie tussen beloning en prestatie onder managers van bedrijven. Wat blijkt: managers die meer dan gemiddeld verdienen presteren beduidend minder!

Het lijkt erop dat het verband tussen een hogere beloning en een betere prestatie niet zo duidelijk is als gedacht. Als prestatiemeter worden de aandelen prestaties van het bedrijf genomen. Zelfs als er een correctie is voor de sector dan pakt dit voor bedrijven met lagere beloning aan de ceo’s beter uit. Hun aandelen presteren beter.

Er zijn mogelijk vele verklaringen voor te bedenken, maar een van de zaken die naar voren kwam is wel de routinematigheid bij sommige bedrijven in het belonen van hun managers. Er worden vaak pakketafspraken gemaakt die de beloning flink op laten lopen maar niet in relatie staan tot het leveren van een positieve bijdrage aan het resultaat.

Het onderzoeksrapport van MSCI is hier te lezen.

­